Til akvarister og de som tenker på å bli det

Å ha et akvarium betyr å ha levende dyr i sin varetekt, noe som forplikter. Mange begynner med akvarium fordi det er dekorativt, men man må aldri glemme at fisk er levende dyr med artspesifikke behov.

Mange arter er dekorative, men de må aldri behandles som dekorasjonsgjenstander. Akvariet er en fascinerende verden der ulike fisker har forskjellige behov og utviser forskjellig atferd. For å få del i denne spennende undervannsverdenens dyreliv må du vite noe om dyrene du holder i hjemmet ditt. Som dyreeier har du ansvar for:

…å skaffe deg kunnskap om dyrenes behov
Et akvarium kan være et tilholdssted der fiskene trives, formerer seg og føler seg trygge, bare du steller dem riktig. Med feilaktig eller utilstrekkelig stell kan akvariet også bli et utrivelig sted der verken vann, temperatur, belysning eller mat er slik fiskene behøver det for å trives. Sikkert ikke fordi du vil det slik, men fordi du ikke vet nok om de dyrene du har ansvaret for. Å skaffe seg kunnskap er en forutsetning for vellykket dyrehold.

Det finnes mye bra og lettlest akvarielitteratur, både for begynnere og viderekommende, også på norsk. Det anbefales å lese gjennom minst én innføringsbok før du kjøper og setter opp et akvarium.

…å tilby dyrene et levemiljø som sikrer god velferd
Fisk har en nær tilknytning til sitt levemiljø. Selv små endringer i vannkvalitet, helt umerkelige for oss mennesker, kan få katastrofale følger for mange fisker. Bruk omtanke når du velger fisk til akvariet slik at du finner arter som passer sammen og trives i det miljøet du kan gi dem. Sjekk vannkvaliteten, temperatur, pH, hardhet og organiske forurensninger regelmessig. Fôr regelmessig og variert med næringsrikt og artstilpasset fôr. Dette er den beste forsikring for å holde fiskene friske og sunne.

Hvis fisken likevel blir syk eller skadet har man som eier ansvar for å begrense lidelsen, enten ved å sørge for medisinsk behandling elller avlive dyret på en forsvarlig måte.

Hvordan lage et akvarium hjemme

Scroll to Top