NX 190 – Sørlandsekspressen

Nettbuss Express
gjelder for tidsrommet 01.01.20-02.09.20

  01.01.20-02.09.20  

   
  Mandag – Fredag   Fr MaTi
OnTo
Ma   Fr MaTi
OnTo
Ma Ma Fr   Ma Fr
  Oslo Bussterminal 0600 0815 0815 0815 0900 1015 1015 1015 1015 1215 1215 1215 1415
  Filipstadveien    |    |    |    |    | 1019p 1019p    | 1019p    | 1219p    |    |
  Sjølyst 0605p 0820p 0820p 0820p 0905p 1020p 1020p 1020p 1020p 1220p 1220p 1220p 1420p
  Lysaker stasjon 0610p 0825p 0825p 0825p 0910p 1025p 1025p 1025p 1025p 1225p 1225p 1225p 1425p
  Ramstadsletta 0615p 0830p 0830p 0830p 0915p 1030p 1030p 1030p 1030p 1230p 1230p 1230p 1430p
  Drammen Bangeløkka 0640bp 0855bp 0855bp 0855bp 0940bp    |    |    |    | 1255bp 1255bp 1255bp 1455bp
  Kopstadkrysset 0705 0920 0920 0920 1005 1120 1120 1120 1120 1319 1320 1319 1519
  Kopstadkrysset 0705 0920 0920 0920 1005 1120 1120 1120 1120 1320 1320 1320 1520
  Tønsberg Sem E18 Aulerød 0715b 0930b 0930b 0930b 1015b 1130b 1130b 1130b 1130b 1329b 1330b 1329b 1529b
  Tønsberg Sem E18 Aulerød 0715b 0930b 0930b 0930b 1015b 1130b 1130b 1130b 1130b 1330b 1330b 1330b 1530b
  Fokserød 0730 0945 0945 0945 1030 1145 1145 1145 1145 1344 1345 1344 1544
  Fokserød 0730 0945 0945 0945 1030 1145 1145 1145 1145 1345 1345 1345 1545
  Ringdal E18 0737b 0952b 0952b 0952b 1037b 1152b 1152b 1152b 1152b 1352b 1352b 1352b 1552b
  Ringdal E18 0737b 0952b 0952b 0952b 1037b 1152b 1152b 1152b 1152b 1353b 1352b 1353b 1553b
  Skjelsvik terminal 0805 1020 1020 1020 1105 1220 1220 1220 1220 1419 1420 1419 1619
  Skjelsvik terminal 0805 1020 1020 1020 1105 1220 1220 1220 1220 1420 1420 1420 1620
  Rugtvedt E18 0825 1040 1040 1040 1115 1240 1240 1238 1240 1438 1440 1438 1638
  Tangen 0850 1110 1110 1110 1145 1310 1310 1308 1310 1508 1510 1508 1708
  Brokelandsheia E18 0900 1120 1120 1120 . . . 1320 1320 1318 1320 1518 1520 1518 1718
  Vinterkjær 0915 1135 1135 1135 . . . 1335 1335 1333 1335 1533 1535 1533 1733
  Songe E18 0918 1138 1138 1138 . . . 1338 1338 1336 1338 1536 1538 1536 1736
  Fiansvingen 0927 1147 1147 1147 . . . 1347 1347 1345 1347 1545 1547 1545 1745
  Dalen E18 0935 1155 1155 1155 . . . 1355 1355 1353 1355 1553 1555 1553 1753
  Harebakken bussterminal 0950 1209 1209 1209 . . . 1409 1409 1407 1409 1607 1609 1607 1807
  Harebakken bussterminal 0950 1210 1210 1210 . . . 1410 1410 . . . 1410 . . . 1610 . . . . . .
  Nedenes terminal 1000b 1220b 1220b 1220b . . . 1420b 1420b . . . 1420b . . . 1620b . . . . . .
  Øygårdsdalen 1015 1235 1235 1235 . . . 1435 1435 . . . 1435 . . . 1635 . . . . . .
  Gaupemyr bussterminal 1025 1245 1245 1245 . . . 1445 1445 . . . 1445 . . . 1645 . . . . . .
  Travparken 1042 1302b 1302 1302b . . . 1502b 1502 . . . 1502b . . . 1702b . . . . . .
  Håneskrysset E18 1045 1305 1305 1305 . . . 1505 1505 . . . 1505 . . . 1705 . . . . . .
  Bjørndalssletta 1050 1310 1310 1310 . . . 1510 1510 . . . 1510 . . . 1710 . . . . . .
  Kristiansand rutebilstasjon 1055 1315 1315 1315 . . . 1515 1515 . . . 1515 . . . 1715 . . . . . .
   
  Mandag – Fredag   Ma   Fr   Ma MaTi
OnTo
Fr Fr   Ma Fr Ma
  Oslo Bussterminal 1415 1415 1515 1615 1615 1615 1700 1700 1815 1815 1815 2015 2015
  Filipstadveien    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  Sjølyst 1420p 1420p 1520p 1620p 1620p 1620p 1705p 1705p 1820p 1820p 1820p 2020p 2020p
  Lysaker stasjon 1425p 1425p 1525p 1625p 1625p 1625p 1710p 1710p 1825p 1825p 1825p 2025p 2025p
  Ramstadsletta 1430p 1430p 1530p 1630p 1630p 1630p 1715p 1715p 1830p 1830p 1830p 2030p 2030p
  Drammen Bangeløkka 1455bp 1455bp    | 1655bp 1655bp 1655bp 1740bp 1740bp 1855bp 1855bp 1855bp 2055bp 2055bp
  Kopstadkrysset 1520 1519 1615 1719 1720 1719 1805 1805 1919 1920 1919 2120 2120
  Kopstadkrysset 1520 1520 1615 1720 1720 1720 1805 1805 1920 1920 1920 2120 2120
  Tønsberg Sem E18 Aulerød 1530b 1529b 1625b 1729b 1730b 1729b 1815b 1815b 1929b 1930b 1929b 2130b 2130b
  Tønsberg Sem E18 Aulerød 1530b 1530b 1625b 1730b 1730b 1730b 1815b 1815b 1930b 1930b 1930b 2130b 2130b
  Fokserød 1545 1544 1640 1744 1745 1744 1830 1830 1944 1945 1944 2145 2145
  Fokserød 1545 1545 1640 1745 1745 1745 1830 1830 1945 1945 1945 2145 2145
  Ringdal E18 1552b 1552b 1647b 1752b 1752b 1752b 1837b 1837b 1952b 1952b 1952b 2152b 2152b
  Ringdal E18 1552b 1553b 1647b 1753b 1752b 1753b 1837b 1837b 1953b 1952b 1953b 2152b 2152b
  Skjelsvik terminal 1620 1619 1715 1819 1820 1819 1905 1905 2019 2020 2019 2220 2220
  Skjelsvik terminal 1620 1620 1715 1820 1820 1820 1905 1905 2020 2020 2020 2220 2220
  Rugtvedt E18 1640 1638 1735 1838 1840 1838 1915 1925 2038 2040 2038 2240 2240
  Tangen 1710 1708 1800 1908 1910 1908 1945 1955 2108 2110 2108 2310 2310
  Brokelandsheia E18 1720 1718 1810 1918 1920 1918 . . . 2005 2118 2120 2118 2320 2320
  Vinterkjær 1735 1733 1825 1933 1935 1933 . . . 2020 2133 2135 2133 2335 2335
  Songe E18 1738 1736 1828 1936 1938 1936 . . . 2023 2136 2138 2136 2338 2338
  Fiansvingen 1747 1745 1837 1945 1947 1945 . . . 2032 2145 2147 2145 2347 2347
  Dalen E18 1755 1753 1845 1953 1955 1953 . . . 2040 2153 2155 2153 2355 2355
  Harebakken bussterminal 1809 1807 1859 2007 2009 2007 . . . 2055 2207 2209 2207 0009 0009
  Harebakken bussterminal 1810 . . . 1900 . . . 2010 . . . . . . . . . . . . 2210 . . . 0010 0010
  Nedenes terminal 1820b . . . 1910c . . . 2020b . . . . . . . . . . . . 2220b . . . 0020b 0020b
  Øygårdsdalen 1835 . . . 1925 . . . 2035 . . . . . . . . . . . . 2235 . . . 0035 0035
  Gaupemyr bussterminal 1845 . . . 1935 . . . 2045 . . . . . . . . . . . . 2245 . . . 0045 0045
  Travparken 1902b . . . 1952 . . . 2102b . . . . . . . . . . . . 2302b . . . 0102b 0102b
  Håneskrysset E18 1905 . . . 1955 . . . 2105 . . . . . . . . . . . . 2305 . . . 0105 0105
  Bjørndalssletta 1910 . . . 2000 . . . 2110 . . . . . . . . . . . . 2310 . . . 0110 0110
  Kristiansand rutebilstasjon 1915 . . . 2005 . . . 2115 . . . . . . . . . . . . 2315 . . . 0115 0115
   
  Mandag – Fredag   To                      
  Oslo Bussterminal 2200 0200                      
  Filipstadveien    |    |                      
  Sjølyst 2205p 0205p                      
  Lysaker stasjon 2210p 0210p                      
  Ramstadsletta 2214p 0215p                      
  Drammen Bangeløkka 2235bp 0240bp                      
  Kopstadkrysset 2300b 0305                      
  Kopstadkrysset 2300b 0305                      
  Tønsberg Sem E18 Aulerød 2310b 0315b                      
  Tønsberg Sem E18 Aulerød 2310b 0315b                      
  Fokserød 2320 0330                      
  Fokserød 2320 0330                      
  Ringdal E18 2327b 0337b                      
  Ringdal E18 2327b 0337b                      
  Skjelsvik terminal 2348 0405                      
  Skjelsvik terminal 2348 0405                      
  Rugtvedt E18 0000 0425                      
  Tangen 0025b 0455                      
  Brokelandsheia E18 0037b 0505                      
  Vinterkjær 0045b 0520                      
  Songe E18 0049 0523                      
  Fiansvingen 0100b 0532                      
  Dalen E18 0107 0540                      
  Harebakken bussterminal 0120 0554                      
  Harebakken bussterminal 0120 0555                      
  Nedenes terminal 0129b 0605b                      
  Øygårdsdalen 0141b 0620                      
  Gaupemyr bussterminal 0151a 0630                      
  Travparken 0212a 0647b                      
  Håneskrysset E18 0215a 0650                      
  Bjørndalssletta 0220a 0655                      
  Kristiansand rutebilstasjon 0225 0700                      
 
  Lørdag    
  Oslo Bussterminal 0815 1015 1215 1415 1515 1615 1815            
  Filipstadveien    | 1019p 1219p    |    |    |    |            
  Sjølyst 0820p 1020p 1220p 1420p 1520p 1620p 1820p            
  Lysaker stasjon 0825p 1025p 1225p 1425p 1525p 1625p 1825p            
  Ramstadsletta 0830p 1030p 1230p 1430p 1530p 1630p 1830p            
  Drammen Bangeløkka 0855bp    | 1255bp 1455bp    | 1655bp 1855bp            
  Kopstadkrysset 0920 1120 1320 1520 1615 1720 1920            
  Kopstadkrysset 0920 1120 1320 1520 1615 1720 1920            
  Tønsberg Sem E18 Aulerød 0930b 1130b 1330b 1530b 1625b 1730b 1930b            
  Tønsberg Sem E18 Aulerød 0930b 1130b 1330b 1530b 1625b 1730b 1930b            
  Fokserød 0945 1145 1345 1545 1640 1745 1945            
  Fokserød 0945 1145 1345 1545 1640 1745 1945            
  Ringdal E18 0952b 1152b 1352b 1552b 1647b 1752b 1952b            
  Ringdal E18 0952b 1152b 1352b 1552b 1647b 1752b 1952b            
  Skjelsvik terminal 1020 1220 1420 1620 1715 1820 2020            
  Skjelsvik terminal 1020 1220 1420 1620 1715 1820 2020            
  Rugtvedt E18 1040 1240 1440 1640 1735 1840 2040            
  Tangen 1110 1310 1510 1710 1800 1910 2110            
  Brokelandsheia E18 1120 1320 1520 1720 1810 1920 2120            
  Vinterkjær 1135 1335 1535 1735 1825 1935 2135            
  Songe E18 1138 1338 1538 1738 1828 1938 2138            
  Fiansvingen 1147 1347 1547 1747 1837 1947 2147            
  Dalen E18 1155 1355 1555 1755 1845 1955 2155            
  Harebakken bussterminal 1209 1409 1609 1809 1859 2009 2209            
  Harebakken bussterminal 1210 1410 1610 1810 1900 2010 2210            
  Nedenes terminal 1220b 1420b 1620b 1820b 1910c 2020b 2220b            
  Øygårdsdalen 1235 1435 1635 1835 1925 2035 2235            
  Gaupemyr bussterminal 1245 1445 1645 1845 1935 2045 2245            
  Travparken 1302b 1502b 1702b 1902b 1952 2102b 2302b            
  Håneskrysset E18 1305 1505 1705 1905 1955 2105 2305            
  Bjørndalssletta 1310 1510 1710 1910 2000 2110 2310            
  Kristiansand rutebilstasjon 1315 1515 1715 1915 2005 2115 2315            
 
  Søndag    
  Oslo Bussterminal 0815 1015 1015 1215 1215 1415 1415 1515 1615 1615 1815 1815 2015
  Filipstadveien    |    | 1019p    | 1219p    |    |    |    |    |    |    |    |
  Sjølyst 0820p 1020p 1020p 1220p 1220p 1420p 1420p 1520p 1620p 1620p 1820p 1820p 2020p
  Lysaker stasjon 0825p 1025p 1025p 1225p 1225p 1425p 1425p 1525p 1625p 1625p 1825p 1825p 2025p
  Ramstadsletta 0830p 1030p 1030p 1230p 1230p 1430p 1430p 1530p 1630p 1630p 1830p 1830p 2030p
  Drammen Bangeløkka 0855bp    |    | 1255bp 1255bp 1455bp 1455bp    | 1655bp 1655bp 1855bp 1855bp 2055bp
  Kopstadkrysset 0920 1120 1120 1319 1320 1519 1520 1615 1719 1720 1919 1920 2120
  Kopstadkrysset 0920 1120 1120 1320 1320 1520 1520 1615 1720 1720 1920 1920 2120
  Tønsberg Sem E18 Aulerød 0930b 1130b 1130b 1329b 1330b 1529b 1530b 1625b 1729b 1730b 1929b 1930b 2130b
  Tønsberg Sem E18 Aulerød 0930b 1130b 1130b 1330b 1330b 1530b 1530b 1625b 1730b 1730b 1930b 1930b 2130b
  Fokserød 0945 1145 1145 1344 1345 1544 1545 1640 1744 1745 1944 1945 2145
  Fokserød 0945 1145 1145 1345 1345 1545 1545 1640 1745 1745 1945 1945 2145
  Ringdal E18 0952b 1152b 1152b 1352b 1352b 1552b 1552b 1647b 1752b 1752b 1952b 1952b 2152b
  Ringdal E18 0952b 1152b 1152b 1353b 1352b 1553b 1552b 1647b 1753b 1752b 1953b 1952b 2152b
  Skjelsvik terminal 1020 1220 1220 1419 1420 1619 1620 1715 1819 1820 2019 2020 2220
  Skjelsvik terminal 1020 1220 1220 1420 1420 1620 1620 1715 1820 1820 2020 2020 2220
  Rugtvedt E18 1040 1238 1240 1438 1440 1638 1640 1735 1838 1840 2038 2040 2240
  Tangen 1110 1308 1310 1508 1510 1708 1710 1800 1908 1910 2108 2110 2310
  Brokelandsheia E18 1120 1318 1320 1518 1520 1718 1720 1810 1918 1920 2118 2120 2320
  Vinterkjær 1135 1333 1335 1533 1535 1733 1735 1825 1933 1935 2133 2135 2335
  Songe E18 1138 1336 1338 1536 1538 1736 1738 1828 1936 1938 2136 2138 2338
  Fiansvingen 1147 1345 1347 1545 1547 1745 1747 1837 1945 1947 2145 2147 2347
  Dalen E18 1155 1353 1355 1553 1555 1753 1755 1845 1953 1955 2153 2155 2355
  Harebakken bussterminal 1209 1407 1409 1607 1609 1807 1809 1859 2007 2009 2207 2209 0009
  Harebakken bussterminal 1210 . . . 1410 . . . 1610 . . . 1810 1900 . . . 2010 . . . 2210 0010
  Nedenes terminal 1220b . . . 1420b . . . 1620b . . . 1820b 1910c . . . 2020b . . . 2220b 0020b
  Øygårdsdalen 1235 . . . 1435 . . . 1635 . . . 1835 1925 . . . 2035 . . . 2235 0035
  Gaupemyr bussterminal 1245 . . . 1445 . . . 1645 . . . 1845 1935 . . . 2045 . . . 2245 0045
  Travparken 1302b . . . 1502b . . . 1702b . . . 1902b 1952 . . . 2102b . . . 2302b 0102b
  Håneskrysset E18 1305 . . . 1505 . . . 1705 . . . 1905 1955 . . . 2105 . . . 2305 0105
  Bjørndalssletta 1310 . . . 1510 . . . 1710 . . . 1910 2000 . . . 2110 . . . 2310 0110
  Kristiansand rutebilstasjon 1315 . . . 1515 . . . 1715 . . . 1915 2005 . . . 2115 . . . 2315 0115

  * Ikke 1/1 18. a Bare for avstigning. p Bare for påstigning.
  ** Bare 1/1 18. b Must phone agency to arrange pickup.
  *** Bare 31/5 18. c Must phone agency to arrange drop off.

  | = Stopper ikke Ti = Tirsdag Lø = Lørdag S = Skoledag
  x = Stopper ved behov On = Onsdag Sø = Søndag X = Unntatt
  – = Stopper uten tidsangivelse To = Torsdag D = Daglig  
  Ma = Mandag Fr = Fredag H = Søndag og helligdag  
  Operatør: Nettbuss
Travel AS Tlf. 407 05070
  http://www.nettbuss.no  e-post: [email protected]

Retur

Mandag – Fredag MaTi
OnTo Ma
ToFr Fr TiOn
ToFr TiOn
ToFr
Kristiansand rutebilstasjon 0350 0550 0650 0750 . . . . . . 0950 . . . 1150 . . . 1350 1450 . . .
Bjørndalssletta 0353 0553 0653 0753 . . . . . . 0953 . . . 1153 . . . 1353 1453 . . .
Håneskrysset E18 0355 0555 0655 0755 . . . . . . 0955 . . . 1155 . . . 1355 1455 . . .
Gaupemyr bussterminal 0413 0613 0713 0813 . . . . . . 1013 . . . 1213 . . . 1413 1513 . . .
Øygårdsdalen 0425 0625 0725 0825 . . . . . . 1025 . . . 1225 . . . 1425 1525 . . .
Nedenes terminal 0433 0633 0733 0833 . . . . . . 1033 . . . 1233 . . . 1433 1533 . . .
Harebakken bussterminal 0450 0650 0750 0850 1050 . . . 1050 1250 1250 1450 1450 1550 1650
Dalen E18 0454 0655 0755 0855 1055 . . . 1055 1255 1255 1455 1455 1555 1655
Fiansvingen 0505 0708 0808 0908 1108 . . . 1108 1308 1308 1508 1508 1608 1708
Songe E18 0512 0715 0815 0915 1115 . . . 1115 1315 1315 1515 1515 1615 1715
Vinterkjær 0520 0725 0825 0925 1125 . . . 1125 1325 1325 1525 1525 1625 1725
Brokelandsheia E18 0528 0733 0833 0933 1133 . . . 1133 1333 1333 1533 1533 1633 1733
Kragerø rutebilstasjon | | | | | 1130 | | | | | | |
Tangen 0540 0745 0845 0945 1145 1145 1145 1345 1345 1545 1545 1645 1745
Rugtvedt E18 0620 0825 0925 1025 1225 1225 1225 1425 1425 1625 1625 1725 1825
Skjelsvik terminal 0628 0833 0933 1033 1233 1233 1233 1433 1433 1633 1633 1733 1833
Ringdal E18 0655a 0905a 1005a 1105a 1303a 1305a 1305a 1503a 1505a 1703a 1705a 1805a 1903a
Fokserød 0705a 0915a 1015a 1115a 1313a 1315a 1315a 1513a 1515a 1713a 1715a 1815a 1913a
Tønsberg Sem E18 Aulerød 0718a 0928a 1028a 1128a 1326a 1328a 1328a 1526a 1528a 1726a 1728a 1828a 1926a
Kopstadkrysset 0730a 0940a 1040a 1140a 1338a 1340a 1340a 1538a 1540a 1738a 1740a 1840a 1938a
Drammen Bangeløkka | 1005a 1105a 1205a 1403a 1404a 1405a 1603a 1605a 1803a 1805a 1905a 2003a
Høvik kirke 0830a 1030a 1130a 1230a 1427a 1427a 1430a 1627a 1630a 1827a 1830a 1930a 2027a
Lysaker stasjon 0835a 1035a 1135a 1235a 1432a 1432a 1435a 1632a 1635a 1832a 1835a 1935a 2032a
Sjølyst 0840a 1040a 1140a 1240a 1437a 1437a 1440a 1637a 1640a 1837a 1840a 1940a 2037a
Hjortnes E18 0841a 1041a 1141a 1241a | 1437a 1441a | 1641a | 1841a 1941a |
Oslo Bussterminal 0850 1045 1145 1245 1442 1441 1445 1642 1645 1842 1845 1945 2042

Mandag – Fredag Ma
ToFr
Kristiansand rutebilstasjon 1550 1650 . . . 1750
Bjørndalssletta 1553 1653 . . . 1753
Håneskrysset E18 1555 1655 . . . 1755
Gaupemyr bussterminal 1613 1713 . . . 1813
Øygårdsdalen 1625 1725 . . . 1825
Nedenes terminal 1633 1733 . . . 1833
Harebakken bussterminal 1650 1750 1850 1850
Dalen E18 1655 1755 1855 1855
Fiansvingen 1708 1808 1908 1908
Songe E18 1715 1815 1915 1915
Vinterkjær 1725 1825 1925 1925
Brokelandsheia E18 1733 1833 1933 1933
Kragerø rutebilstasjon | | | |
Tangen 1745 1845 1945 1945
Rugtvedt E18 1825 1925 2025 2025
Skjelsvik terminal 1833 1933 2033 2033
Ringdal E18 1905a 2005a 2103a 2105a
Fokserød 1915a 2015a 2113a 2115a
Tønsberg Sem E18 Aulerød 1928a 2028a 2126a 2128a
Kopstadkrysset 1940a 2040a 2138a 2140a
Drammen Bangeløkka 2005a 2105a 2203a 2205a
Høvik kirke 2030a 2130a 2227a 2230a
Lysaker stasjon 2035a 2135a 2232a 2235a
Sjølyst 2040a 2140a 2237a 2240a
Hjortnes E18 2041a 2141a | 2241a
Oslo Bussterminal 2045 2145 2242 2245

Lørdag
Kristiansand rutebilstasjon 0550 . . . 0750 . . . 0950 . . . 1150 . . . 1350 . . . 1550
Bjørndalssletta 0553 . . . 0753 . . . 0953 . . . 1153 . . . 1353 . . . 1553
Håneskrysset E18 0555 . . . 0755 . . . 0955 . . . 1155 . . . 1355 . . . 1555
Gaupemyr bussterminal 0613 . . . 0813 . . . 1013 . . . 1213 . . . 1413 . . . 1613
Øygårdsdalen 0625 . . . 0825 . . . 1025 . . . 1225 . . . 1425 . . . 1625
Nedenes terminal 0633 . . . 0833 . . . 1033 . . . 1233 . . . 1433 . . . 1633
Harebakken bussterminal 0650 0750 0850 1050 1050 1250 1250 1450 1450 1650 1650
Dalen E18 0655 0755 0855 1055 1055 1255 1255 1455 1455 1655 1655
Fiansvingen 0708 0808 0908 1108 1108 1308 1308 1508 1508 1708 1708
Songe E18 0715 0815 0915 1115 1115 1315 1315 1515 1515 1715 1715
Vinterkjær 0725 0825 0925 1125 1125 1325 1325 1525 1525 1725 1725
Brokelandsheia E18 0733 0833 0933 1133 1133 1333 1333 1533 1533 1733 1733
Kragerø rutebilstasjon | | | | | | | | | | |
Tangen 0745 0845 0945 1145 1145 1345 1345 1545 1545 1745 1745
Rugtvedt E18 0825 0925 1025 1225 1225 1425 1425 1625 1625 1825 1825
Skjelsvik terminal 0833 0933 1033 1233 1233 1433 1433 1633 1633 1833 1833
Ringdal E18 0905a 1005a 1105a 1303a 1305a 1503a 1505a 1703a 1705a 1903a 1905a
Fokserød 0915a 1015a 1115a 1313a 1315a 1513a 1515a 1713a 1715a 1913a 1915a
Tønsberg Sem E18 Aulerød 0928a 1028a 1128a 1326a 1328a 1526a 1528a 1726a 1728a 1926a 1928a
Kopstadkrysset 0940a 1040a 1140a 1338a 1340a 1538a 1540a 1738a 1740a 1938a 1940a
Drammen Bangeløkka 1005a 1105a 1205a 1403a 1405a 1603a 1605a 1803a 1805a 2003a 2005a
Høvik kirke 1030a 1130a 1230a 1427a 1430a 1627a 1630a 1827a 1830a 2027a 2030a
Lysaker stasjon 1035a 1135a 1235a 1432a 1435a 1632a 1635a 1832a 1835a 2032a 2035a
Sjølyst 1040a 1140a 1240a 1437a 1440a 1637a 1640a 1837a 1840a 2037a 2040a
Hjortnes E18 1041a 1141a 1241a | 1441a | 1641a | 1841a | 2041a
Oslo Bussterminal 1045 1145 1245 1442 1445 1642 1645 1842 1845 2042 2045

Søndag
Kristiansand rutebilstasjon 0550 . . . 0750 . . . 0950 1150 . . . 1150 . . . . . . 1350 1450 1550
Bjørndalssletta 0553 . . . 0753 . . . 0953 1153p . . . 1153 . . . . . . 1353 1453 1553p
Håneskrysset E18 0555 . . . 0755 . . . 0955 1155p . . . 1155 . . . . . . 1355 1455 1555p
Gaupemyr bussterminal 0613 . . . 0813 . . . 1013 1213p . . . 1213 . . . . . . 1413 1513 1613p
Øygårdsdalen 0625 . . . 0825 . . . 1025 1225p . . . 1225 . . . . . . 1425 1525 1625p
Nedenes terminal 0633 . . . 0833 . . . 1033 1233p . . . 1233 . . . . . . 1433 1533 1633p
Harebakken bussterminal 0650 0750 0850 1050 1050 1250p 1250 1250 1450 . . . 1450 1550 1650p
Dalen E18 0655 0755 0855 1055 1055 | 1255 1255 1455 . . . 1455 1555 |
Fiansvingen 0708 0808 0908 1108 1108 | 1308 1308 1508 . . . 1508 1608 |
Songe E18 0715 0815 0915 1115 1115 | 1315 1315 1515 . . . 1515 1615 |
Vinterkjær 0725 0825 0925 1125 1125 | 1325 1325 1525 . . . 1525 1625 |
Brokelandsheia E18 0733 0833 0933 1133 1133 | 1333 1333 1533 . . . 1533 1633 |
Kragerø rutebilstasjon | | | | | | | | | 1530 | | |
Tangen 0745 0845 0945 1145 1145 | 1345 1345 1545 1545 1545 1645 |
Rugtvedt E18 0825 0925 1025 1225 1225 | 1425 1425 1625 1625 1625 1725 |
Skjelsvik terminal 0833 0933 1033 1233 1233 | 1433 1433 1633 1633 1633 1733 |
Ringdal E18 0905a 1005a 1105a 1303a 1305a | 1503a 1505a 1703a 1705a 1705a 1805a |
Fokserød 0915a 1015a 1115a 1313a 1315a | 1513a 1515a 1713a 1715a 1715a 1815a |
Tønsberg Sem E18 Aulerød 0928a 1028a 1128a 1326a 1328a | 1526a 1528a 1726a 1728a 1728a 1828a |
Kopstadkrysset 0940a 1040a 1140a 1338a 1340a | 1538a 1540a 1738a 1740a 1740a 1840a |
Drammen Bangeløkka 1005a 1105a 1205a 1403a 1405a | 1603a 1605a 1803a 1804a 1805a 1905a |
Høvik kirke 1030a 1130a 1230a 1427a 1430a 1559a 1627a 1630a 1827a 1827a 1830a 1930a 1959a
Lysaker stasjon 1035a 1135a 1235a 1432a 1435a 1604a 1632a 1635a 1832a 1832a 1835a 1935a 2004a
Sjølyst 1040a 1140a 1240a 1437a 1440a 1609a 1637a 1640a 1837a 1837a 1840a 1940a 2009a
Hjortnes E18 1041a 1141a 1241a | 1441a | | 1641a | 1837a 1841a 1941a |
Oslo Bussterminal 1045 1145 1245 1442 1445 1614 1642 1645 1842 1841 1845 1945 2014

Søndag
Kristiansand rutebilstasjon . . . 1550 1650 . . . 1750
Bjørndalssletta . . . 1553 1653 . . . 1753
Håneskrysset E18 . . . 1555 1655 . . . 1755
Gaupemyr bussterminal . . . 1613 1713 . . . 1813
Øygårdsdalen . . . 1625 1725 . . . 1825
Nedenes terminal . . . 1633 1733 . . . 1833
Harebakken bussterminal 1650 1650 1750 1850 1850
Dalen E18 1655 1655 1755 1855 1855
Fiansvingen 1708 1708 1808 1908 1908
Songe E18 1715 1715 1815 1915 1915
Vinterkjær 1725 1725 1825 1925 1925
Brokelandsheia E18 1733 1733 1833 1933 1933
Kragerø rutebilstasjon | | | | |
Tangen 1745 1745 1845 1945 1945
Rugtvedt E18 1825 1825 1925 2025 2025
Skjelsvik terminal 1833 1833 1933 2033 2033
Ringdal E18 1903a 1905a 2005a 2103a 2105a
Fokserød 1913a 1915a 2015a 2113a 2115a
Tønsberg Sem E18 Aulerød 1926a 1928a 2028a 2126a 2128a
Kopstadkrysset 1938a 1940a 2040a 2138a 2140a
Drammen Bangeløkka 2003a 2005a 2105a 2203a 2205a
Høvik kirke 2027a 2030a 2130a 2227a 2230a
Lysaker stasjon 2032a 2035a 2135a 2232a 2235a
Sjølyst 2037a 2040a 2140a 2237a 2240a
Hjortnes E18 | 2041a 2141a | 2241a
Oslo Bussterminal 2042 2045 2145 2242 2245

a Bare for avstigning. p Bare for påstigning.

| = Stopper ikke Ti = Tirsdag Lø = Lørdag S = Skoledag
x = Stopper ved behov On = Onsdag Sø = Søndag X = Unntatt
– = Stopper uten tidsangivelse To = Torsdag D = Daglig
Ma = Mandag Fr = Fredag H = Søndag og helligdag
Operatør: Nettbuss Express AS Tlf. 05070
http://www.nettbuss.no/om-nettbuss/selskapene/nettbuss-ekspress< /a> e-post: [email protected]

Scroll to Top