Når det gjelder kroniske magesmerter, kan forbindelsen mellom kropp og kropp være en ond sirkel.

Magesmerter

Magesmerter er smerter som oppleves å komme fra mageregionen. Magesmerter er vanlig og skyldes ofte ufarlige tilstander, men smertene kan også ha alvorlige årsaker.

Definisjon

Magesmerter kan arte seg på forskjellig vis. De kan være murrende, verkende, skjærende eller stikkende, alt avhengig av årsak. Smertene er ofte ledsaget av andre symptomer fra fordøyelseskanalen, som kvalme, oppkast eller endret avføring.

Magesmerter er svært vanlig, og relativt ofte skyldes de en harmløs tilstand. Noen ganger kan det imidlertid ligge mer alvorlige sykdommer bak og av og til en livstruende tilstand. Akutt innsettende sterke magesmerter og smerter som øker raskt i intensitet, bør umiddelbart undersøkes av lege. Magesmerter som ikke går over i løpet av noen dager eller som gradvis blir verre, bør også føre til at man søker lege relativt raskt.

Magesmerter kan skrive seg fra alle organene i buken. Forenklet kan man si at de enten kommer fra fordøyelsesorganene, som er det vanligste, fra urinveiene, fra kjønnsorganene eller en sjelden gang fra blodårene. I noen tilfeller kommer magesmerter egentlig fra organer i brystet eller fra en generell sykdom i kroppen. Det er imidlertid ikke alltid slik at magesmerter har en organisk årsak. Ikke sjelden kan stress, bekymringer, sjelelige og sosiale problemer lede til ubehag og smerter i magen.

Hva forårsaker magesmerter?
Hva forårsaker magesmerter?
Hvor smerten sitter kan ofte si noe om opphavet. Smerter i øvre høyre del av magen kommer ofte fra lever og galleveier, smerter i midten øverst i magen ofte fra magesekken, smerter nedad på høyre side er typisk ved blindtarmbetennelse og smerter nedad på venstre side kan komme fra tarmen. Gynekologiske tilstander gir ofte smerter nede i magen på den ene eller på begge sider. Sykdommer som irriterer bukhinnen eller der tarmkanalen er involvert, gir diffuse smerter over hele magen.

I noen tilfeller stråler magesmertene for eksempel til rygg og skuldre (vanlig ved galleveislidelser, sykdommer i bukspyttkjertelen og den sjeldne tilstanden aortaanurisme (utposning på hovedpulsåren) eller til lysken (vanlig ved nyrestein).

Magesmertene kan være konstant til stede eller de kan komme og gå. Smertemønsteret og faktorer som lindrer eller forverrer smertene kan være karakteristisk for forskjellige sykdomstilstander. Eksempelvis vil steiner i galleveier og urinveier ofte gi takvise, kolikkpregede smerter, og pasienten kan føle trang til å bevege seg. Tilstander som gir irritasjon av bukhinnen er minst smertefulle når man er helt i ro. Matinntak kan utløse gallesteinsanfall og betennelse i bukspyttkjertelen, mens smerter som skyldes sår i tolvfingertarmen ofte lindres når man spiser. Alkohol kan være utløsende faktor ved betennelse i spiserør, magesekk, bukspyttkjertel og magesår.

Av og til skyldes magesmerter sykdommer i organer som ligger i brystet, for eksempel hjerteinfarkt eller lungebetennelse, eller sykdommer ellers i kroppen, for eksempel diabetes. Små barn angir ofte vondt i magen ved infeksjoner andre steder.

Vurdering

Smerter ved luftplager og magetarminfeksjoner vil for mange være lett gjenkjennelig fra tidligere. Dette er tilstander som som regel går over av seg selv uten behandling. Akutt oppståtte kraftige magesmerter med påvirket allmenntilstand tilsier alltid rask undersøkelse av lege. Smerter som ikke likner på noe man har hatt før og som vedvarer eller øker i intensitet, bør også lede til rask vurdering av lege.

Hva er måtene å beskrive magesmerter?
Hva er måtene å beskrive magesmerter?
Spesielt skal man være oppmerksom ved samtidig blek hud, vekttap, tap av matlyst, endret avføringsmønster eller blod eller slim i avføringen.

Ved legeundersøkelsen er opplysninger om hvordan smertene debuterte; om de var akutt innsettende eller gradvis økende, hvor i magen smertene er lokalisert og hvordan smertene arter seg, viktige når legen skal forsøke å stille en diagnose. Likeledes om det var utløsende årsaker til smertene som matinntak eller alkoholinntak, forutgående infeksjoner eller skader, om smertene forverres ved bevegelse eller om pasienten tvert imot føler trang til å bevege seg for å prøve å lindre smerten. Ledsagende symptomer, endring i vannlatnings- eller avføringsmønster og relasjon til menstruasjonssyklus spiller også en rolle.

Ofte er det vanskelig for legen på legekontoret eller på legevakt å stille en eksakt diagnose ved akutte magesmerter. Hvis pasienten er kraftig smertepåvirket og det er mistanke om alvorlige tilstander som krever snarlig kirurgisk behandling, vil pasienten da bli innlagt i sykehus som øyebikkelig hjelp under diagnosen “Akutt abdomen” (abdomen=mage).

I de tilfellene hvor man har bedre tid på seg, vil legen gjennomføre en grundig klinisk undersøkelse med spesiell vekt på å lytte og kjenne på magen. Det kan av og til være nødvendig at legen kjenner opp i endetarmen eller gjør en gynekologisk undersøkelse. Som regel vil det være aktuelt å ta en del blodprøver.

Avhengig av hva som mistenkes som bakenforliggende årsak, kan pasienten bli henvist til bildediagnostisk undersøkelser som ultralyd,CT eller MR, eller spesielle undersøkelser som gastroskopi og koloskopi.

Behandlingen avhenger av underliggende tilstand. Mange av tilstandene som gir magesmerter, går over av seg selv uten behandling. En del sykdommer krever kirurgisk behandling. Noen tilstander kan behandles medikamentelt med antibiotika eller annet.

Hvis magesmertene skyldes intoleranse for visse typer mat, vil behandlingen være å unngå disse matvarene i størst mulig grad. Det lar seg ikke alltid gjøre å stille en slik diagnose på bakgrunn av blodprøver eller andre diagnostiske tester. Da vil det være avgjørende hva pasienten selv opplever forverrer plagene og prøve å unngå disse matvarene i kosten. Pasienter som plages med luftsmerter og oppblåsthetsfornemmelse bør unngå typiske luftdannende matvarer som løk, kål og så videre, ta seg god tid under måltidene og spise hyppige, små måltider fremfor store og kraftige.

Regelmessige måltider, tilstrekkelig væskeinntak, nok fiber i kosten, regelmessige toalettvaner og fysisk aktivitet er faktorer som påvirker tarmbevegelsene og som derfor er viktige for å forebygge denne typen magesmerter.

Forekomst

Magesmerter er et svært vanlig symptom som forekommer ved en hel rekke lidelser. Årsakene varierer avhengig av alder og kjønn. Hyppig forekommende årsaker til magesmerter som mange opplever med jevne mellomrom kan være:

 • Luftplager i forbindelse med inntak av visse matvarer.
 • Mage- og tarminfeksjoner
 • Forstoppelse (obstipasjon)
 • Smerter i forbindelse med menstruasjonen.
 • Dagligdagse bekymringer som påvirker tarmbevegelsene og således gir magesmerter.

Tilstander som er litt mindre vanlige, og som som regel krever behandling:

 • Betennelse i galleblæren (cholecystitt)
 • Betennelse i bukspyttkjertelen (pancreatitt)
 • Blindtarmbetennelse (appendicitt)
 • Urinveisinfeksjon
 • Gallestein
 • Nyrestein
 • Sår (ulcus) i spiserør, magesekk eller tolvfingertarm
 • Tarmkolikk/ irritabel tarm
 • Betennelse i lymfeknutene rundt tarmen
 • Betennelse i utposninger i tarmen (divertikulitt)
 • Betennelse i spiserøret
 • Inneklemt brokk
 • Tarmslyng (ileus)
 • Gynekologiske tilstander som spontanabort, graviditet utenfor livmoren, cyste på eggstokken, betennelse i eggstokken.

Sjeldne og alvorlige tilstander som alltid krever rask behandling:

 • Sprukket hovedpulsåre (aortaaneurisme)
 • Blødende magesår eller sprukken magesekk som komplikasjon til magesår
 • Blodpropp i en blodåre i buken (mesenterialtrombose)
 • Hjerteinfarkt

Kreft i de forskjellige organene i buken kan også gi magesmerter. Dette er som regel alvorlige tilstander som krever kirurgisk eller annen behandling. Kroniske magesmerter eller stadig tilbakevendende smerter kan skyldes:

 • Betennelsestilstander i tarmen, som ulcerøs colitt eller Crohns sykdom
 • Irritabel tarm
 • Matvareintoleranse
 • Katarr i magesekk eller tilbakestrømning av surt mageinnhold til spiserøret
 • Endometriose
Scroll to Top