Hvordan stemme i norge

Hvis du er kvalifisert, kan du stemme personlig på valgdagen på et navngitt valgsted. Du kan også søke om brev- eller fullmaktsstemme i stedet.

Stemmerett
Du kan stemme når du er 18 år i Norge

Her kan du lese om hvem som er stemmeberettiget ved stortingsvalg, sametingsvalg, kommunevalg og fylkestingsvalg i Norge.

I Norge avholdes stortingsvalg (stortingsvalg, parlamentsvalg) hvert fjerde år. Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg avholdes også hvert fjerde år, midt i stortingsperioden. I Norge er det også valg om å velge representanter til Sametinget (Sametinget), som avholdes samtidig med stortingsvalget. Ved hvert stortingsvalg velges 169 stortingsrepresentanter, og ved hvert samevalg velges 39 representanter (sametingsrepresentanter).

Hvordan stemme

Personer som har stemmerett, og som derfor er registrert i manntallet, får valgkort fra sin kommune i posten. Det er kun velgere som har adresse i Norge, med unntak av Svalbard og Jan Mayen, som får valgkort. Valgkortet inneholder informasjon om åpningstider og hvilket valglokale du bør bruke på valgdagen.

Du kan også stemme selv om du ikke har mottatt valgkort.

Noen kommuner har valglokaler åpne i to dager, mens andre kun er åpne på valgdagen. Du kan forhåndsstemme i andre kommuner og ved norske diplomatiske stasjoner.

Scroll to Top