Hvordan bruke munnbind ORDENTLIG

For at munnbind skal ha effekt, er det viktig å bruke det på riktig måte. (Oppdatert februar 2021). Folkehelseinstituttet (FHI) har laget plakater for å vise hvordan man bruker medisinske munnbind og ansiktsmasker av tøy riktig. Der forklarer de hvordan de skal tas av og på, i tillegg til at de oppsummerer flere generelle råd. Et munnbind skal, ved riktig bruk, beskytte både deg og andre mot dråpesmitte. Et munnbind er kun til engangsbruk. Det er flere ting å tenke på hvis du bruker munnbind eller ansiktsmasker i tøy, ikke bare når du tar dem av og på.

Dette er forskjellen på de to typene: 

Medisinske munnbind. De kan forebygge at du smitter andre, i tillegg til at det kan redusere risikoen for at du selv blir smittet, skriver FHI. Bruker du dem feil, øker sjansen for at du kan bli smittet. Noen munnbindklasser og åndedrettsvern bør forbeholdes helsetjenesten. Hvert munnbind skal bare brukes én gang.

Ansiktsmasker av tøy. De har ikke standarder for produksjonen, slik som medisinske munnbind. I tillegg er det ukjent i hvor stor grad de beskytter brukerne og stenger smitte ute (den såkalte filtreringsevnen), skriver FHI. Vask maska mellom hver bruk på minst 60 grader.

Selv om beskyttelsesgraden for ansiktsmasker av tøy ennå ikke er kjent, har USAs smittvernsenter CDC uttalt at enhver form for ansiktsbeskyttelse, selv en bandana, vil være bedre enn ikke noe, skriver The Guardian. FHI har på sine nettsider oppsummert kunnskapsgrunnlaget om bruk av ansiktsmasker og munnbind.

Kjøper du munnbind på apotek følger det ofte med en veiledning for bruk.

Riktig bruk av munnbind

Et munnbind, også kalt kirurgisk munnbind eller medisinsk munnbind, skal redusere faren for å bli smittet, samtidig som det skal forebygge at du kan smitte andre som du befinner deg i nærheten av. For at et munnbind skal beskytte mot smitte, må det tas på og brukes på riktig måte.

Påføring av munnbind

 • Rengjør alltid hendene godt med såpe og vann før munnbindet tas på.
 • Påse at munnbindet er helt intakt før det settes på.
 • Dersom munnbindet er farget, skal den blå siden ut.
 • Ta tak i ørestrikkene og plasser munnbindet over nese og munn.
 • Fest strikkene bak ørene og trekk den øverste kanten over neseryggen, og den nederste kanten godt ned og under haken.
 • Dersom munnbindet skal knytes: sørg for at de øverste snorene går ovenfor ørene og at knuten er stram. De nederste snorene skal gå under ørene og knytes så stramt at det ikke foreligger noen åpning på sidene.
 • Press til over neseryggen slik at munnbindet ligger tett mot huden.
 • Kontroller at kantene på munnbindet ligger tett mot huden i hele omkretsen.
 • Munnbindet skal sitte tett og godt inntil ansiktet og over nesen.

Under bruk av munnbind

 • Unngå å berøre munnbindet mens det er på.
 • Maksimal brukstid for et munnbind er 4 timer.
 • Bytt alltid munnbind dersom det blir fuktig, berøres eller tas av ved for eksempel spising og drikking.
 • Husk på at et munnbind er til engangsbruk.

Fjerning av munnbind

 • Munnbind beregnet til engangsbruk skal kun brukes én gang. Dette gjelder også tøymunnbind. Bruk tøymunnbind kun én gang, og vask de deretter før neste gangs bruk.
 • Munnbindet tas av ved kun å ta i strikken som er festet bak ørene, ikke ta i selve masken.
 • Dersom munnbindet har snorer, så skal den nederste knuten knytes opp først. Så den øverste.
 • Kast brukt munnbind i restavfall umiddelbart etter bruk. Tøymunnbind kan oppbevares i egnet beholder eller pose til det skal vaskes.
 • Vask hendene godt etter at du har tatt av munnbindet, byttet det eller berørt munnbindet.

Det er viktig å huske på at bruken av munnbind, åndedrettsvern eller ansiktsmaske ikke erstatter andre smitteforebyggende råd, slik som hånd- og hostehygiene, å holde seg hjemme ved luftveissymptomer og å opprettholde minst 1 meter avstand til andre. Å holde god avstand til andre, minimum 1 meter, er fortsatt den mest effektive måten å hindre spredning av smitte.

Hvorfor å bruke munnbind halvveis kan være farlig

COVID-19 retter seg mot de celletyper som finnes i nesen. Forskere sier at en utsatt nese sannsynligvis gjør noen mer utsatt for å bli smittet. Med COVID-19-pandemien som ikke viser noen tegn til å stoppe, er det mye ansvar for folk å bruke ansiktsmasker mens de er ute i offentligheten. Men selv om du bruker en maske, har du kanskje ikke den på riktig måte.

Nese uaktsomhet

I april bestemte et internasjonalt forskerteam at nesen er et viktig inngangspunkt for SARS-CoV-2, viruset som forårsaker COVID-19. Arbeidet deres, som ble  publisert i tidsskriftet  Nature Medicine , forklarte at spesielt neseceller inneholder høye nivåer av proteinene som SARS-CoV-2 fester seg til for å komme inn i kroppen. Proteinene kalles ACE2 og TMPRSS2.

For å spore proteinveiene for viruset, undersøkte forskerne vevsprøver fra givere som inkluderte lunge-, øye-, nese-, tarm-, hjerte-, nyre- og leverceller. Waradon Sungnak, en immunolog ved Wellcome Sanger Institute og hovedforfatter av studien, forklarte at forskerne undersøkte nesecellene noe som en ettertanke, og ikke forventet at de skulle være så viktige.

Fordi nesen er en hovedvei for viruset, sier Sungnak at det er en mulig forklaring på hvorfor COVID-19 spredte seg så effektivt tidlig i pandemien.

“Uttrykket av disse virale inngangsfaktorene er høyt i nesen,” sier Sungnak. “Så det er et veldig enkelt sted for viruset å komme inn, og når det først kommer inn, et sted å replikere. Så hvis det er noen måte for deg å hindre at det skjer, tror jeg det er verdt det. Så for meg er det ikke veldig fornuftig hvis du tar på deg en maske, og ikke legger en barriere på nesen. ”

COVID-19 Gateway

En annen studie, publisert i  Cell  i juli, pekte på viktigheten av å beskytte nesen. Et team sporet hvordan koronaviruset kom inn i lungene og hvor det første infeksjonsstedet var.

Forskerne kartla overflatereseptorer i luftveiene for å bestemme hvilke områder som inneholder mest ACE2-proteiner. De bestemte seg for at de høyeste konsentrasjonene av disse proteinene ligger i nesen, i stedet for de dype lungene som de hadde forventet. Etter å ha utsatt vevsprøver for SARS-CoV-2, bestemte teamet at nesen var det mest fruktbare infeksjonspunktet i hele luftveiene.

Hvordan bruke dem

Slik tar du på deg munnbind eller ansiktsmasker: 

* Vask henda med varmt vann og såpe før du tar på munnbind.

* Pass på at munnbindet sitter tett inntil ansiktet og godt over nesa. Noen varianter har nesebøyle, den skal da presses så den passer over neseryggen.

* Fest strikken rundt ørene, og tilpass så munnbindet også dras ned under haka (hvis mulig).

Når du har munnbindet på deg:

* Unngå å ta på selve munnbindet. Ta heller på strikken eller båndene.

* Ikke ha munnbindet nedenfor nesa eller på haka, og ikke flytt det opp og ned.

* Når du skal ta det av deg, løsne det nederste festebåndet først, deretter det øverste (hvis det har bånd).

* Fjern munnbindet fra ansiktet mens du holder i strikkene/båndene.

* Hvis det er munnbind til engangsbruk, skal det kastes i en søppelbøtte med en gang du tar det av. Brukte ansiktsmasker av tøy skal oppbevares i en lukket plastpose til du får vasket den.

* Vask henda igjen etter at du har tatt av eller berørt munnbindet eller maska.

Andre ting å være obs på: 

* Bytt munnbind eller ansiktsmaske hvis det blir fuktig eller du tar det av for å spise eller lignende. Munnbind bør skiftes etter høyst fire timer.

* Selv hvis du bruker munnbind eller ansiktsmasker er det viktig å også følge de generelle rådene om hyppig håndvask, avstand og å holde seg hjemme ved sykdom. 

* Feil bruk av munnbind og å ta seg ofte i ansiktet mens de brukes, kan øke smittefaren.

Har lært

Helseminister Bent Høie (H) ble tidligere i år avbildet mens han brukte munnbind feil, og torsdag tok statsråden selv opp saken i et Facebook-innlegg.

Grupper som kan unntas

Av medisinske og andre årsaker kan ikke alle bruke munnbind, blant annet gjelder det følgende grupper:

 • Barn under 12 år anbefales ikke å bruke munnbind.
 • Barn under 2 år frarådes bruk av munnbind da det kan hindre fri pust/frie luftveier.
 • Personer som er bevisstløse eller har nedsatt bevissthetstilstand, eller av andre grunner ikke er i stand til å ta av munnbindet selv.

Andre som av medisinske eller andre årsaker kan få unntak fra å benytte munnbind er for eksempel personer som:

 • har kronisk hjerte- og/eller lungesykdom
 • sykdom eller tilstand som medfører nedsatt kognitiv funksjon, eller der bruk av munnbind blir en stor psykisk belastning
 • samhandler med hørselshemmede

Hvordan bruker du munnbind korrekt?

Det er viktig å ha rene hender når du tar av og på munnbindet. For at munnbindet skal ha god effekt, må det sitte tett langs kantene og dekke godt over munn og nese. Da sikrer du at mest mulig av luften du puster ut og inn, filtreres gjennom munnbindet og ikke lekker ut på sidene.

Munnbindet kan bli forurenset under bruk. Innsiden kan bli forurenset dersom du selv er smittet. Utsiden kan bli forurenset med smittestoffer fra andre. Berør derfor munnbindet minst mulig, og utfør håndhygiene etter at du har tatt på det, og etter at du har tatt det av.

Slik tar du på deg munnbind

 • Utfør først håndhygiene.
 • Ta på munnbindet med den lyse siden mot ansiktet.
 • Fest munnbindet med strikkene rundt ørene, eller rundt hodet dersom munnbindet har knytebånd.
 • Klem nesebøylen ned på hver side av neseryggen og dra munnbindet godt ned under haken.
 • Bruker du briller, festes disse oppå munnbindet.
 • Berør munnbindet minst mulig under bruk.

Etter bruk:

 • Ta av munnbindet, berør fortrinnsvis kun strikkene/knytebåndene.
 • Kast munnbindet som vanlig avfall (tøymunnbind oppbevares i pose til det vaskes).
 • Utfør håndhygiene.

Plakater:

Film:

Gjenbruk av munnbind

 • Medisinsk munnbind skal ikke gjenbrukes, men det åpnes for utvidet bruk i en mangelsituasjon.
 • Tøymunnbind kan gjenbrukes etter vask og skal tåle gjentatt vask i maskin på minimum 60 grader. Bruk vanlige vaskemidler, men ikke tøymykner. Ikke bruk rengjøringsmidler som kan være helseskadelige.

Følgende rengjøringsmetoder anbefales ikke, enten fordi de har mangelfull dokumentasjon på inaktivering av virus, eller fordi de kan redusere tekstilets filtreingsevne:

 • Frysing. Viruset kan overleve svært lave temperaturer.
 • Koking. Kan påvirke tekstilets filtreringsevne.
 • Tørr-rensing. Prosessen kan etterlate helseskadelige stoffer i tekstilet.
 • Hviletid. Hvis det går noe tid mellom hver gang munnbindet brukes, kan eventuelle virus bli inaktivert. På den annen side har laboratorieundersøkelser vist at viruset kan leve fra timer til dager, avhengig av temperatur, luftfuktighet i rommet og materiale i munnbindet. Det kan derfor ikke gis råd om hvor lang tid munnbindet må ligge før det trygt kan gjenbrukes.

Andre råd:

 • Rene tøymunnbind må oppbevares adskilt fra brukte.
 • I situasjoner der du må bruke munnbind flere ganger i løpet av kort tid, anbefales det å bytte til nytt munnbind hver gang. Dersom du har urene hender og berører den delen av munnbindet som filtrerer luften, kan smittestoff overføres og sette seg på munnbindet, og smitterisikoen kan øke. Det er spesielt viktig at munnbind som er blitt fuktig eller tilsølt, ikke gjenbrukes.

Risikoen ved gjenbruk

Gjenbruk av munnbind kan øke risikoen for at du selv blir smittet, men medfører i begrenset grad økt risiko for at du smitter andre. Dersom du likevel velger å gjenbruke munnbind uten å rengjøre det, er følgende viktig:

 • Vask eller desinfiser hendene før og etter at du tar på og av munnbindet.
 • Unngå å ta på selve munnbindet, ta bare på strikker/snorer og helt i ytterkanten, f.eks. når du klemmer på nesebøylen.
 • Oppbevar munnbindet i en ren pose som kan lukkes. Ikke legg rene og brukte munnbind i samme pose.
 • Bruk samme side inn mot ansiktet.
 • Ikke gjenbruk munnbind som kan ha blitt forurenset fordi du eller andre har berørt med urene hender den delen av munnbindet som filtrerer luften, det vil si hender som ikke nettopp er vasket eller desinfisert.

Kunnskapsgrunnlag og rapport

Folkehelseinstituttet utarbeidet i juni 2020 en hurtigoppsummering av kunnskapen om effekten av munnbind. Oppsummeringen gjaldt brukt av munnbind blant asymptomatiske personer og der formålet var å forebygge spredning av covid-19. Et Evidence to Decision (EtD)-rammeverk ble benyttet til å gjennomgå kunnskapen og utarbeide en anbefaling. Denne rapporten ble oppdatert i november 2020, se:

Folkehelseinstituttet har også gitt ut en rapport med råd om bruk av munnbind i befolkingen (august 2020). Rapporten beskriver situasjoner der det kan være aktuelt å anbefale munnbind, samt fordeler og ulemper ved å anbefale bruk av munnbind i ulike situasjoner.

 

Råd og påbud om bruk av munnbind

På grunn av fortsatt stor smitteøkning- og spredning av koronaviruset, foreligger det nå ytterligere nye råd og påbud for bruk av munnbind fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Nye tiltak gjelder først og fremst for kommuner med stort smittetrykk, inkludert Oslo og Bergen.
NB! Gjeldende råd og påbud om bruk av munnbind kan endre seg raskt – les derfor alltid på din kommunes hjemmeside for oppdatert informasjon.

Anbefalingene gjelder inntil videre – les mer på Helsedirektoratet sine sider her.

Anbefalingene gjelder både bruk av munnbind, tøymunnbind og ulike ansiktsmasker.

Hvem bør bruke munnbind?

Generelle situasjoner hvor munnbind, maske eller tøymunnbind skal brukes:

 • Personer som er smittet eller har symptomer på smitte, som må bryte sin selvisolasjon, for eksempel for å fraktes til behandling.
 • Under reise fra flyplass/togstasjon når vedkommende er kommet hjem fra utenlandsreise hvor det er pålagt karanteneplikt.
 • Pårørende som ikke kan holde 1 meters avstand til den syke.
 • Arbeidstakere som jobber i nær kontakt med andre og tettere enn 1 meters avstand.

For noen kan bruk av munnbind også være aktuelt i andre situasjoner:

 • Ved luftveisinfeksjon eller symptomer på dette, for å unngå å smitte andre.
 • Ved kontakt med syke personer.
 • Ved kroniske sykdommer eller annen lidelse som gjør deg mer utsatt for smitte.
 • Flyreiser. Per dags dato krever både Norwegian og SAS at alle passasjerer som flyr, benytter seg av munnbind eller ansiktsmaske om bord. Det er passasjeren selv som er ansvarlig for å medbringe munnbind/maske. Skal du ut å fly, kan det være lurt å forhøre seg med flyselskapet du skal fly med om hvilke regler som gjelder på det aktuelle tidspunktet.

Vi anbefaler alle til å følge myndighetenes råd og retningslinjer til enhver tid, også ved bruk av munnbind.

Munnbind og åndedrettsvern (ansiktsmaske) i ulike varianter

Det finnes en rekke ulike munnbind og ansiktsmasker å velge mellom. Hvilken man skal bruke kommer delvis an på formålet og delvis an på myndighetenes anbefalinger. Grovt sett kan vi dele de inn i tre kategorier:

 • Munnbind: Medisinske eller kirurgisk munnbind produsert for bruk i helsetjenesten, og som innfrir gjeldende standarder.
 • Åndedrettsvern: Produsert for å beskytte bruker mot partikler og brukes bl.a. i støvfylte arbeidslokaler. Benyttes også ved aerosolgenererende prosedyrer blant helsearbeidere.
 • Ansiktsmasker: Hjemmelagde eller fabrikkproduserte ansiktsmasker av tekstiler eller annet materiell, inkludert tøymunnbind. Det er ikke knyttet standarder eller annet lovverk til produksjon av maskene, og filtreringsevnen (beskyttelsesgraden) er ukjent. Disse produktene er ikke til medisinsk bruk. De skal ikke brukes av syke personer eller i nærkontakt med syke personer, men kan brukes for å beskytte mot smitte etter helsemyndighetenes anbefalinger. Det er likevel anbefalt at alle varianter av ansiktsmasker følger kravene til Standard Norge.

Vitusapotek fører kun munnbind og masker av god kvalitet, som har vært igjennom en omfattende kvalitetssjekk.


Hos oss får du ulike typer kirurgiske munnbind type II og IIR, samt masker FFP2 og tøymunnbind med engangsfilter.

Åndedrettsvern og ansiktsmaske

En maske, også kalt ansiktsmaskeåndedrettsvern eller åndedrettsmaske, kan være et godt alternativ til munnbind. Maskene hos Vitusapotek er klassifisert som personlig verneutstyr. En slik maske består av et filter som hindrer innånding av partikler og støv i luften, herunder bakterier og virus.

Det er viktig å huske på at de fleste masker, på lik linje med munnbind, kun er til engangsbruk. Les nøye på pakningen dersom du er usikker. Dette gjelder også masker til flergansbruk, slik som for eksempel tøymasker og tøymunnbind, og slike masker må derfor vaskes godt mellom hver bruk.

Kvalitetssikre munnbind og masker

Det er vanlige, kirurgiske munnbind som anbefales. Den smitteforebyggende effekten av munnbind er godt dokumentert når det brukes korrekt.

Kirurgisk munnbind tilhører kategorien medisinsk utstyr og er CE-merket. I tillegg til dette oppfyller alle munnbind i vårt sortiment den europeiske standarden EN14683, som er produktstandarden for denne type produkter som medisinske/kirurgiske munnbind i Europa skal overholde. Testkravene omfatter blant annet hvor effektivt munnbindet filtrerer bakterier, pustemotstand og sprutsikkerhet.

Både type II og type IIR filtrerer opptil 98 % av alle bakterier og virus (bakteriefiltreringseffektivitet >/= 98 %).

Det er viktig å huske på at disse munnbindene i utgangspunktet er laget for å beskytte pasienten. Det vil si at hvor effektivt munnbindene filtrerer bakterier er målt fra bruker og ut til omgivelsene. Et munnbind beskytter likevel brukeren godt mot dråpesmitte fra andre i omgivelsene rundt.

Forskjellen på munnbind type I, II og IIR, har ingen betydning for «den vanlige mann i gata», og er kun en klassifisering benyttet under operasjoner og kirurgiske inngrep. Myndighetene har enn så lenge ikke spesifisert hvilke typer munnbind som bør benyttes i offentligheten.

Maskene i vårt sortiment er klassifisert som personlig verneutstyr, og disse maskene beskytter brukeren mot partikler i omgivelsene rundt. De følger den europeiske standarden EN149, som er produktstandard for åndedrettsvern til beskyttelse mot partikler.

Maskene hos Vitusapotek (FFP2 masker) kan filtrere opptil 94 % av bakterier i den omkringliggende luften (partikkelfiltreringsklassifisering >/=94 %).

Våre tøymunnbind fra Tufte leveres og brukes med et engangsfilter for økt beskyttelse. Med filter oppnås en filtreringseffekt på 99 % og tilfredsstiller dermed kvalitetskravet for tøymunnbind brukt i det offentlige rom. Dersom tøymasken benyttes uten filter, er filtreringseffekten lav og beregnet til ca 30 %.

Visir

Visir vil kunne hindre at store dråper som slynges ut av munn og nese til personer som snakker, roper eller liknende, lander direkte på slimhinner i munn, nese og øyne til personer som står overfor en. Men, visir beskytter ikke mot mindre dråper som kan inhaleres av andre i nærheten, eller mot dråper fra siden.

Det er mangelfull dokumentasjon på at visir alene gir god beskyttelse mot luftveisvirus som det nye koronaviruset. Vi kan derfor per i dag ikke anbefale at bruk av visir alene kan erstatte bruk av munnbind for å hindre potensiell smitte.

 

Scroll to Top