planteceller og dyreceller

Hva er planteceller og dyreceller

Hva er PLANTECELLER

Planter og dyr er bygd opp av celler med cellekjerne. Planteceller er ganske like dyreceller, men det er likevel noe som skiller dem fra hverandre.

Planteceller har nemlig enkelte deler som ikke finnes i dyrecellene. De er kalt kloroplast, cellevegg og vakuoler. Det er organeller som vil si små legemer i cellens cytoplasma som har forskjellige oppgaver i cellen.

Disse organellene kjennetegner plantecellene og vi skal se litt nærmere på hvilke funksjoner de har.

– Kloroplasten inneholder klorofyll, altså et grønt fargestoff. Det er her selve fotosyntesen, prosessen hvor det dannes glukose, foregår.

– Cellevegg er en hard og stiv vegg som ligger utenfor membranen. Celleveggen består i hovedsak av cellulose og den gjør slik at plantecellene beholder formen sin, noe som fører til at planten kan stå oppreist

– Vakuole er et rom i cellen som er fylt med en slags miks av vann og andre forskjellige stoffer. Vakuolen sørger for at trykket i cellen holdes oppe.

Vi fortsetter med å ta en titt på de andre organellene i plantecellen

– Cellemembran er en veldig tynn hinne som ligger rundt cellen og sørger for å holde innholdet i cellen sammen. Jobben til cellemembranen er å kontrollere hvilke stoffer som slipper inn og ut av cellen.

– Mitokondriene sørger for å få energi til cellen. Det er nemlig her den kjemiske prosessen celleåndingen foregår. De ser ut som små avlange pølser.

– Ribosomer er veldig små organeller i plantecellen som kan se ut som små snømenn. Oppgaven deres er å produsere protein, noe som er laget av aminosyrer.

– Cellekjernen er omgitt av en dobbel membran og inneholder arvestoffet(DNA). Vi kan på en måte si at cellekjernen er cellens kommandosentral i og med at DNAet befinner seg der og det er det som styrer alle de ulike prosessene i cellen.

– Cytoplasma som jeg nevnte tidligere er en geleaktig væske som fyller opp mellom membranen og kjernen i cellen. Her finner vi alle organellene og vann. Alle kjemiske reaksjoner foregår i Cytoplasmaet.

På bildet kan dere se en illustrasjon av plantecellen.

plantecellen
plantecellen

  • A- Vakuoler
  • B- Cellevegg
  • C- Cellemembran
  • D- Cytoplasma
  • E- Kloroplast
  • F- Mitokondrie
  • G- Ribosomer
  • H- Cellekjerne

Hva er DYRECELLER

I motsetning til planteceller så har dyreceller verken cellevegg eller kloroplast og vakuolene er enten veldig små eller finnes ikke. Planteceller lagrer karbohydrater som stivelse mens dyrecellene på sin side lagrer det i form av glykogen.

Noe dyrecellene har som ikke finnes i plantecellene er Lysosomer.

– Lysosomer er organeller som fungerer som cellens vaskehjelp. Inni hver lysosom er det enzymer som dreper bakterier og bryter ned avfallsstoffer. Når andre organeller ikke virker slik de skal så bryter lysosomene de ned. Lysosomer befinner seg i cellens cytoplasma. Med kuleformet fasong ligner de på ballonger.

Scroll to Top