HØY HVILEPULS – Det kan bety alvorlig hjertesykdom.

Ligger hvilepulsen din på over 80, bør varsellampene begynne å blinke

En norsk studie viser at høy hvilepuls øker risikoen for hjerteinfarkt og andre typer alvorlig hjertesykdom hos ellers friske mennesker. Studien fant at for hvert tiende ekstra slag i minuttet, øker risikoen for å dø av hjerteinfarkt og annen iskemisk hjertesykdom hos kvinner under 70 år med hele 18 prosent.

– Hos menn øker risikoen med 10-11 prosent, sier Javaid Nauman, studiens hovedforfatter. Han er forsker for institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved Fakultetet for medisin og helsevitenskap hos NTNU.

Hjerte- og karsykdommer er den vanligste dødsårsaken i Norge. Så mange som mellom 12.000 og 15.000 personer får akutt hjerteinfarkt her i landet hvert år, ifølge Landsforeningen for hjerte- og lungesyke i Norge.

Slik sjekker du hvilepulsen

• Ligg stille i 3-5 minutter før du måler
• Hold pekefinger og langfinger mot pulsåren på halsen.
• Tell hjerteslagene i ett minutt
• 60-70 slag i minuttet er normal hvilepuls. Du burde ikke være over 75-80.
• Er den for høy, kan det imidlertid være lurt å måle på nytt etter noen dager. Hvilepulsen kan påvirkes av flere ting der og da.

Kilde: Javaid Nauman, professor ved K.G. Jebsen – Senter for hjerteforskning ved Det medisinske fakultet, NTNU

Hvordan ta pulsen

Selv om du kanskje kan føle blodet ditt pumpe mange steder – nakken, innsiden av albuen og til og med toppen av foten – er håndleddet sannsynligvis det mest praktiske og pålitelige stedet å få en god puls.

Trykk pekepinnene og langfingrene sammen på håndleddet, under fettputen til tommelen. Føl deg lett rundt til du oppdager bankende. Hvis du trykker for hardt, kan du undertrykke pulsen. Du kan sannsynligvis få en ganske nøyaktig avlesning ved å telle antall slag på 15 sekunder og multiplisere det tallet med fire, sier Dr. Johnson.

Det beste tidspunktet for å få hvilepuls er den første om morgenen, selv før du reiser deg. For å måle din maksimale hjertefrekvens, ta pulsen umiddelbart etter å ha trent så kraftig som mulig.

Risikofaktor

Det er ikke helt kjent for forskerne hvorfor høy hvilepuls gir større risiko for kvinner enn for menn:

– Kvinner lever lengre, og ofte oppdages hjertesykdom senere hos kvinner enn hos menn. Men vi vet ikke om dette er noe av årsaken, sier Nauman.

Studien er gjort på K. B. Jebsen senter for hjerteforskning ved det medisinske fakultet på NTNU, og er basert på tall fra HUNT-undersøkelsen, Norges største samling av helseopplysninger om en befolkning. Tall fra rundt 50.000 kvinner og menn er brukt i Naumans hjerteforskning.

Siden en endring i hvilepuls over tid kan forutsi risikoen for tidlig død, mener Nauman hvilepuls er nyttig i vurderingen av risiko for alvorlig hjertesykdom hos tilsynelatende friske mennesker.

Hva pulsen din forteller deg
– Høy hvilepuls bør regnes som en risikofaktor for hjertesykdom på linje med andre risikofaktorer som høyt blodtrykk, høyt kolesterol, overvekt og røyking. Om du går til lege for en full undersøkelse, bør også hvilepuls tas med som en risikofaktor, sier Nauman.

Hva er normalt?

Ifølge Nauman har normalbefolkningen en hvilepuls på cirka 60-70 slag i minuttet. Studien fant at de som gikk fra en hvilepuls på under 70 slag i minuttet til mer enn 85 slag i minuttet i løpet av en tiårsperiode, hadde dobbelt så stor risiko for død av iskemisk hjertesykdom, sammenliknet med dem som hadde en hvilepuls under 70 slag i minuttet ved begge målinger.

– Ligger hvilepulsen din på over 80, bør varsellampene begynne å blinke. Da er det på tide å undersøke om du kan ha en hjertesykdom. Er du inaktiv, bør du gjøre noe med livsstilen din, råder Nauman.

Redusere risikoen for hjertesykdom med aktivitet

Heldigvis er det noe du selv kan gjøre for å redusere risikoen for hjertesykdom. Resultatene fra studien viser at regelmessig fysisk aktivitet bør anbefales som forebyggende tiltak hos personer med høy hvilepuls.

– Risikoen forbundet med høy hvilepuls ble betydelig redusert hos kvinner som rapporterte høy fysisk aktivitet, sier Nauman.

Forskerne fant ikke denne sammenhengen hos menn, men Nauman tror likevel det er slik:

– Vi vet ikke, men vi tror dette også er gjeldende for menn. Det at vi ikke fant det i vår studie, kan skyldes en metodisk svakhet. Tallene er basert på selvrapportering, og erfaringsmessig vet vi at menn kan overrapportere den fysiske aktiviteten de bedriver. Vi tror altså at det er slik, men vi trenger en annen studie for å bekrefte det.

Flere fordeler

Kondisjonstrening er den beste måten å senke hvilepulsen på. Ifølge Marius Heitmann, personlig trener i Starshape, er det flere fordeler ved å ha en lavere hvilepuls.

– Når hvilepulsen blir lavere etter mye kondisjonstrening, får hjertet bedre pumpeevne og trenger derfor ikke jobbe så mye. Man får mer effekt av treningen, og man vil i tillegg våkne mer uthvilt og få mer overskudd i hverdagen, sier han.

Både han og Nauman understreker at noen er genetisk disponert for høy hvilepuls. Hvorvidt det da hjelper å trene for å redusere risikoen for hjertesykdom, kan ikke Nauman svare på:

– Det vet vi ikke, det er et av områdene som krever mer forskning, sier han.

Scroll to Top