Forskjellen på brutto og netto enkelt forklart, både for lønn og inntekt

Det er viktig å vite forskjellen på begrepene bruttoinntekt og nettoinntekt. Dette gjelder spesielt hvis du driver en bedrift og har ansvar for å betale skatt og avgifter, men det er også nyttig som vanlig lønnsmottaker. Hvis du selv eier en bedrift er det mange beløp og termer du er nødt til å lære deg for å forstå hvordan man fyller ut selvangivelse og regner ut profitt og lønninger. Brutto og netto er etter vår mening et av de viktigste.

Både brutto og netto kan si deg noe om hvordan bedriften operer, og gi ulike forklaringer på hvor bra det går for bedriften. Fordi man bruker bruttoinntekt for å regne ut nettoinntekt, er det fort gjort å bli forvirret av disse konseptene. Her skal vi se på forskjellene på brutto og netto, samt forklare hvordan man regner ut hver av dem.

Hvis du ønsker hjelp av en ekspert på dette og andre økonomirelaterte ting kan du finne en dyktig frilanser eller konsulent innen økonomi, analyse eller IT på vår åpne plattform. Se gjennom åpne profiler og ta direkte kontakt med den perfekte kandidaten.

Forskjellen på brutto og netto kort forklart

Bruttoinntekt er den totale inntekten fra en bedrift sitt salg eller en person sitt arbeid. Nettoinntekt er det man sitter igjen med fra bruttoinntekten etter at man har trukket fra alle utgifter og skatt. For en person betyr dette at bruttoinntekt er lønnen som er fastsatt i arbeidskontrakten, mens nettoinntekt er hva du faktisk får utbetalt etter at skatten er trukket fra.

Det er veldig viktig for din privatøkonomi at du forstår disse begrepene slik at du kan ha kontroll på hva du sitter igjen med etter at alle skatter er trukket fra. Det gjør det også lettere å regne på hva du kan spare til senere.

Et eksempel på en situasjon hvor dette er nyttig kunnskap er hvis du skal søke banken om lån til kjøp av ny bolig. Da vil din bruttoinntekt og verdien på nåværende bolig være avgjørende. Sistnevnte får man ved å innhente en verdivurdering fra en eiendomsmegler.

For en bedrift er det viktig å følge med på bruttoinntekt for å se hvor godt bedriften gjør det årlig, mens nettoinntekt gir en oversikt over hvordan utgiftene påvirker sluttresultatet. Dersom nettoinntekten ikke er på det nivået du ønsker at det skal være, kan man se på hvilke utgifter man bør vurdere å kutte eller prøve å øke bruttoinntekten.

Hva er bruttoinntekt?

Bruttoinntekt er det totale beløpet for inntekt som er tjent opp over en satt tidsperiode (ofte regnet ut per kvartal eller år). Man kan tenke på bruttoinntekten som den direkte inntekten man har fra sine produkter eller tjenester. Det utgjør summen av alle inntekter fra ulike kunder før man har trukket fra utgifter som materialkostnader, lønnskostnader, skatt, avgifter eller annet.

Men går man mer i dybden kan det også forklares som hvor mye en bedrift tjener på et produkt minus utgifter som går direkte til produksjonen av produktet. Andre utgifter som kommer i tillegg kan også være regnet med i dette beløpet, som for eksempel frakt.

Hvilke faktorer man regner med som en del av bruttoinntekt vil variere i forhold til en rekke ulike faktorer og fra bedrift til bedrift. Det kan også bety noe ulikt for en bedrift i forhold til hva det betyr for et enkelt individ. Når man bryter det ned enda mer, kan bruttoinntekt også ha ulik betydning for to forskjellige personer.

Det er svært hjelpsomt å se på bruttoinntekt for å holde oversikt over årlig inntekt og se på potensiale for fremtidig inntektsvekst. Ved å ha oversikt over de ulike inntektskildene kan du se hvilke klienter og/eller hvilke prosjekter som gir best og minst avkastning. Dette kan påvirke hvor du velger å bruke mest tid og energi, samt hjelpe deg med å fastsette fremtidige mål for bedriften.

Bruttoinntekt for bedrifter

Bruttoinntekt for en bedrift kan også omtales som operasjonelt overskudd. Dette vil da være nettoinntekter fra produksjonen (inntekt – varekostnad), før man har trukket fra alle andre utgifter som personal, administrasjon, finans etc. Et vanlig regnestykke for å regne ut operasjonelt overskudd for en bedrift vil se slik ut: Bruttoinntekt – kostnader for produksjon/kjøp av varer som selges = operasjonelt overskudd.

Så lenge du har oversikt over de to summene, kan du regne ut bedriftens brutto profitt. Hvis en bedrift for eksempel har en årlig inntekt på 1 500 000 kroner og kostnadene for produksjon og frakt av varene som selges er 500 000 kroner, vil bedriftens operasjonelle overskudd være 1 000 000 kroner.

Skatt og andre variabler vil ikke trekkes fra når man regner ut samlet operasjonelt overskudd, men det er en rekke andre variabler man må regne med. Kostnadene for varene man selger er kombinerte kostnader for alt som er direkte koblet til produksjonen av varene. Hvilke variabler dette er vil variere i forhold til hva man selger. Dette kan blant annet være:

  • Råvarer
  • Forsyningskostnader
  • Utstyr og maskineri som trengs for produksjon
  • Emballasje og frakt
  • Kostnader for arbeidskraft som er direkte involvert i produksjonen av varene

Når du trekker fra disse utgiftene og andre utgifter som er koblet til produksjon av varene, vil du finne ut bruttoinntekter for bedriften.

Bruttoinntekt for enkeltpersoner

For enkeltpersoner vil det være mye enklere å regne ut bruttoinntektene. En persons bruttoinntekt vil enkelt sagt være summen de tjener før skatt er trukket fra. Hvis du kun har en fulltidsjobb, vil bruttoinntekten være lønn før skatt. Enkelt og greit.

Men det er derimot ikke alle som har fulltidsjobb, og de som har det har kanskje også andre inntektskilder. Andre inntektskilder bør derfor også medregnes som en del av bruttoinntekten. Dersom du eier aksjer i et selskap som betaler utbytte til alle aksjeeiere, bør du regne med denne summen i bruttoinntektene. Dersom du har begynt å ta ut pensjon må dette også medregnes, så vel som stønad eller trygd.

Hva er nettoinntekt?

Nettoinntekt er inntekten man sitter igjen med etter å ha trukket fra alle ytterligere utgifter. Mens bruttoinntekt er hva en bedrift eller en person tjener på papiret, er nettoinntekt profitten fra salg eller arbeidet. Hvis man sitter igjen med profitt etter å ha trukket fra alle utgifter, vil det være nettoinntekt, men dersom sluttresultatet er et negativt beløp, vil nettoinntekten omtales som tap.

Nettoinntekt for bedrifter

Nettoinntekten regnes ut ved å se på bruttoinntekten og trekke fra alle utgifter bedriften har. Det operasjonelle overskuddet har allerede regnet ut og trukket fra utgifter til produksjon, derfor må man regne med alle andre utgifter for bedriften for å finne ut nettoinntekt. Man må da regne med alle utgifter til skatt, avgift, andre fradrag, utgifter til kontorer eller annet bygg, utgifter til reise, markedsføring og reklame osv. Regnestykket blir da slik: Totale inntekter – totale utgifter = nettoinntekter.

Som det her kommer frem inkluderer altså utgiftene du skal regne ut for å finne frem til nettoinntekt mer enn kun utgiftene for produksjon av varer. Utgifter for salg av varen eller varene, altså for arbeidskraft for å selge varen, blir tatt i betraktning. Dette inkluderer også lønn og fordeler for alle ansatte i bedriften. Samtidig må man også tenke på utgifter i forhold til arrangementer både for bedriftens ansatte og for klienter.

Ved å se på alle de enkelte utgiftene og regne de sammen, kan man finne ut hvor lønnsom bedriften er. Slik finner man ut om beløpet for utgifter vil være større enn inntektene. Hvis dette er tilfellet, bør man som sagt se på regnskapet for å finne ut hvilke endringer man kan gjøre for å gjøre bedriften lønnsom.

Nettoinntekt for privatpersoner

Det vil være mye enklere å regne ut nettoinntekt for enkeltpersoner enn for bedrifter. I motsetning til en bedrift vil man ikke ha like mange utgiftsposter. Men for å finne ut en enkeltpersons nettoinntekt er det fortsatt en del som skal trekkes fra. Som regel er det ikke nødvendig å regne på dette selv, fordi det skjer automatisk i lønningssystemet til arbeidsgiver. Men for å være sikker på at alt hele tiden er riktig og at summene stemmer, kan det være lurt å følge med og utføre egne utregninger for å holde oversikt.

Nettoinntekt vil i hovedsak dreie seg om lønn etter skatt. Men ved noen arbeidsplasser har man også fordeler i forhold til helseforsikring eller pensjonssparing, slik at arbeidsgiver trekker en fast sum fra lønnen som går direkte til disse postene. Nettoinntekt blir da den summen du får utbetalt månedlig fra arbeidsgiver. Dersom du har flere inntektskilder regner du enkelt sammen det du får utbetalt månedlig fra de ulike kildene.

Scroll to Top