Den perfekte mal for oppsigelse | Steg-for-steg guide (2021)

Du har altså bestemt deg for å komme deg videre i karrieren. En ny mulighet var mer spennende og du har allerede signert arbeidsavtalen med en ny arbeidsgiver eller har bestemt deg for å satse som frilanser eller selvstendig konsulent. Alt som nå gjenstår er å levere oppsigelse til din nåværende arbeidsgiver.

Mange synes det kan være ubehagelig å skrive et oppsigelsesbrev, selv om dette ikke er første steg man må ta når man sier opp en jobb. Oppsigelsesbrevet kan likevel være like viktig som å ta den muntlige samtalen med sjefen eller fortelle dine kollegaer om beslutningen. Hva du velger å skrive i oppsigelsen vil kunne sette tonen for de siste månedene på ditt nåværende arbeidssted.

Ifølge Advokatsmart.no, kan du som arbeidstaker bestemme når som helst at du ikke vil jobbe et sted lenger, og trenger heller ikke å begrunne hvorfor overfor arbeidsgiver.

Det er derfor lurt å sørge for at disse siste månedene blir så hyggelige som mulig. Samtidig er det best å fortelle sannheten om hvorfor du bytter jobb. Oppsigelsen bør derfor ha en hyggelig, vennlig og hjelpsom tone. Slik sikrer du at du fortsatt har nyttige kontakter i bedriften du jobber i nå, samtidig som arbeidsgiver kan få tilbakemelding på hvilke ting som kan forbedres på arbeidsplassen (det er som regel noen).

Oppsigelse mal

Her får du en full mal for hvordan man skriver en oppsigelse (lastes ned som Word-fil): Oppsigelse mal 2021

Ønsker du flere tips til hvordan brevet burde utformes så dekker vi det nå.

1. Hvordan starter du oppsigelsesbrevet?

Du bør starte brevet med en vennlig, men profesjonell tone. Det kan være nokså vanskelig å finne en god balanse. Hva slags forhold du har til sjefen vil i stor grad avgjør hvordan du bør adressere han eller henne. For å gjøre oppsigelsen mer personlig og ikke virke for formell, bør du kun bruke fornavn på vedkommende, men også bruke en formell hilsning, som for eksempel: “Kjære Kjell”.

I begynnelsen av oppsigelsen er det viktig å også skrive dato. Dette bør du gjøre for å sikre at det ikke blir misforståelser i fremtiden angående sluttdato. Som regel vil dette foregå i ordnede forhold, men det er lurt å være på den sikre siden. Dato for når du leverer inn brevet bør stå øverst på siden, sammen med andre formelle formuleringer som er vanlige i brev. Dette vil være navn på bedriften og adresse, samt ditt navn og adresse. Dato for når oppsigelsen skal gjelde fra, bør være klart og tydelig skrevet i første setning i brevet. Her må du også skrive hvilken stilling du sier opp og navnet på bedriften. Ikke gå rundt grøten, men gå rett på sak og vær tydelig.

Du kan for eksempel skrive: “Jeg, [ditt navn] født [din fødselsdato], sier herved opp min stilling som [tittel på stillingen] i/hos/på [navn på bedrift] med virkning fra og med [dato for når oppsigelsen gjelder fra].”

2. Gi en forklaring og takk arbeidsgiver for godt samarbeid

Det kan være fint å gi en begrunnelse for hvorfor man velger å avslutte arbeidsforholdet. Du trenger ikke å gå i dybden, og det bør du spesielt ikke gjøre dersom du sier opp fordi du er svært misfornøyd med selve jobben, arbeidsplassen eller mistrives av andre grunner. Men hvis grunnen for oppsigelsen er pensjon, permisjon, personlige grunner eller det som er mest vanlig – fordi du har fått en annen jobb, kan det være hyggelig å forklare det for sjefen slik at han eller hun får en bedre forståelse av situasjonen.

I denne delen av brevet kan det også gi et veldig godt inntrykk å få frem sin vilje til å hjelpe til med å ansette og trene opp en erstatter. Dersom du har hatt et godt arbeidsforhold hos arbeidsgiveren, kan dette være en fin måte å avslutte arbeidsforholdet på. Arbeidsgiver vil sitte igjen med et godt inntrykk og du vil føle at du har hjulpet bedriften på veien videre.

Til slutt bør du også takke arbeidsgiver for et godt samarbeid (dersom det stemmer for din situasjon) og for muligheten denne jobben har vært frem til nå, samt muligheter den har gitt deg fremover. Uansett hvor misfornøyd du har vært med jobben, bør du alltid sørge for at arbeidsgiver husker deg som vennlig og høflig. Man finner alltid noe positivt å si, uansett om arbeidet har ført til at du vil prøve noe helt annet. Du bør derfor alltid nevne hvordan denne stillingen har vært positiv for karrieren og hvordan det kan hjelpe deg fremover. Dette kan sikre deg en god referanse for andre jobber i fremtiden.

3. Avslutt brevet med en høflig tone

Hvordan du skal avslutte oppsigelsesbrevet vil i stor grad avhenge av hva du har skrevet tidligere i brevet. Dersom du har skrevet at du er villig til å hjelpe til med rekruttering og opplæring av en erstatter, kan det være fint å gjenta dette. Men vær forsiktig med å love noe du ikke kan holde. Skriv noe om at du ønsker å bidra til bedriftens suksess i fremtiden ved å gjøre alt du kan de siste månedene på arbeid for å sikre dette ved å både utføre dine arbeidsoppgaver som vanlig og hjelpe til med opplæring.

For å være ekstra hyggelig og virkelig sikre at du og arbeidsgiver går hver deres vei på gode termer, vil det også være positivt å si noe om at du gjerne kan kontaktes dersom det er noe mer du kan gjøre i løpet av de siste månedene på arbeidsplassen.

Helt til slutt bør du avslutte med en høflig og formell hilsning. Her er det også lov å være mer personlig og for eksempel skrive “Ønsker dere alt godt i fremtiden”, eller noe lignende dersom det føles naturlig for deg og den gitte situasjonen. Avslutt med “Hilsen”, “Hjertelig hilsen” eller “Beste hilsninger”, eller en annen formell hilsning, og ditt fulle navn.

Du bør selvfølgelig alltid tilpasse innholdet i oppsigelsen til din personlige erfaring og hvordan kulturen i bedriften er. Men det vil som regel være lurt med en god blanding av formell og personlig stil i brevet.

Selv om det kan føles helt unaturlig å skrive hvor takknemlig du er for jobben eller annet positivt, kan du være sikker på at dette vil gagne deg i ettertid. Din tidligere sjef og HR-personalet vil bli imponert over et velskrevet brev og du kan sikre deg gode kontakter innenfor bransjen. Og hvem vet – kanskje du en dag kommer tilbake til den samme bedriften for en annen stilling.

Scroll to Top